favicon ctc.ctu.edu.vn ctc.ctu.edu.vn

Trung tâm Liên kết Đào tạo - Cooperative Training Center - Trang chủ

Vừa làm vừa học, Từ xa, VLVH, TX, Đào tạo, Tuyển sinh, Cao đẳng, CĐ, Đại học, ĐH

Look up information

Alexa stats ( Rank: #0 )

Compare this site to:

traffic alexa for ctc.ctu.edu.vn

Site Seo

Tag :
H1 H2 H3 H4 H5
0 1 1 7 1
Image : There are 46 images on this website and 2 images have alt attributes
Frame : There are 0 embed on this website.
Flash : There are 0 flash on this website.
Size : 86,735 characters
Meta Description : Yes
Meta Keyword : Yes

Magestic Backlinks for: ctc.ctu.edu.vn

Magestic Backlinks ctc.ctu.edu.vn

About site

Domain

ctc.ctu.edu.vn

Keywords

Vừa làm vừa học, Từ xa, VLVH, TX, Đào tạo, Tuyển sinh, Cao đẳng, CĐ, Đại học, ĐH, Liên thông, Bằng hai, Bồi dưỡng, Ngắn hạn, Chứng chỉ, Văn bằng

Charset UTF-8
Page Speed Check now
Programming Language PHP/5.3.10-1ubuntu3.8
Web server Apache/2.2.22 (Ubuntu)
Javascript library jquery
IP Address 123.30.143.227
					
								Domain: ctu.edu.vn 

Issue Date: 1999-09-01 00:00:00.0
Expired Date: 2025-09-19 00:00:00.0

Owner Name: Đại Học Cần Thơ
DNS: ns-sd.ctu.edu.vn - 123.30.143.254, ns.ctu.edu.vn - 123.30.143.222

.vn - 123.30.143.22

Cross link