favicon ctmail.vnu.edu.vn ctmail.vnu.edu.vn

UETmail - Đăng nhập

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ   W e b  M a i l   Một số trang dịch vụ khác của UETnet     Web site Trường Đại học Công nghệ   Hệ thống văn thư điện tử   Hệ thống LMS (Website môn học) cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giảng dạy và học tập   Tin tức ...

Look up information

Alexa stats ( Rank: #0 )

Compare this site to:

traffic alexa for ctmail.vnu.edu.vn

Site Seo

Tag :
H1 H2 H3 H4 H5
0 0 0 0 0
Image : There are 5 images on this website and 0 images have alt attributes
Frame : There are 0 embed on this website.
Flash : There are 0 flash on this website.
Size : 5,504 characters
Meta Description : No
Meta Keyword : No

Magestic Backlinks for: ctmail.vnu.edu.vn

Magestic Backlinks ctmail.vnu.edu.vn

About site

Domain

ctmail.vnu.edu.vn

Charset UTF-8
Page Speed Check now
Programming Language PHP/5.1.6
Web server Apache/2.2.3 (CentOS)
IP Address 112.137.129.12
					
								Domain: vnu.edu.vn 

Issue Date: 2000-11-29 00:00:00.0
Expired Date: 2020-09-19 00:00:00.0

Owner Name: Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
DNS: dns.vnu.edu.vn - 203.113.130.221

Cross link