favicon daotao.hnue.edu.vn daotao.hnue.edu.vn

Phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ UniSoft - Thiên An

Đăng nhập TRANG CHỦ CT ĐÀOTẠO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DIỄN ĐÀN TRANG SINH VIÊN TRANG CÁN BỘ TRANG GIÁO VIÊN Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 năm học 2015-2016     Môn thi: NLCB2   STT SBD Điểm Điểm PK Lý do thay đổi điểm 1 14 ...

Look up information

Alexa stats ( Rank: #0 )

Compare this site to:

traffic alexa for daotao.hnue.edu.vn

Site Seo

Tag :
H1 H2 H3 H4 H5
0 0 0 0 0
Image : There are 4 images on this website and 0 images have alt attributes
Frame : There are 0 embed on this website.
Flash : There are 0 flash on this website.
Size : 1,053,699 characters
Meta Description : No
Meta Keyword : Yes

Magestic Backlinks for: daotao.hnue.edu.vn

Magestic Backlinks daotao.hnue.edu.vn

About site

Domain

daotao.hnue.edu.vn

Keywords

Phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ

Charset UTF-8
Page Speed Check now
Programming Language ASP.NET
Web server Microsoft-IIS/7.0
IP Address 210.245.2.241
					
								Domain: hnue.edu.vn 

Issue Date: 2006-11-03 00:00:00.0
Expired Date: 2016-11-03 00:00:00.0

Owner Name: Trường Đại học sư phạm Hà Nội
DNS: dns1.hnue.edu.vn - 210.245.2.227, dns2.hnue.edu.vn - 210.245.2.228

u.vn - 210.245.2.228
<

Cross link