favicon pdt.tdt.edu.vn pdt.tdt.edu.vn

Phòng Đại học - Đại học Tôn Đức Thắng

Menu Trang chủ Giới thiệu Sơ đồ tổ chức Mục tiêu chất lượng Thông báo Thời khóa biểu Hệ chính qui Liên thông, VB2 Lịch thi Hệ chính qui Liên thông, VB2 Danh sách thi Hệ chính qui Liên thông, VLVH, VB2 Đăng ký môn học Xử lý học vụ Tốt nghiệp ...

Look up information

Alexa stats ( Rank: #0 )

Compare this site to:

traffic alexa for pdt.tdt.edu.vn

Site Seo

Tag :
H1 H2 H3 H4 H5
0 54 1 1 0
Image : There are 26 images on this website and 14 images have alt attributes
Frame : There are 0 embed on this website.
Flash : There are 0 flash on this website.
Size : 55,979 characters
Meta Description : No
Meta Keyword : No

Magestic Backlinks for: pdt.tdt.edu.vn

Magestic Backlinks pdt.tdt.edu.vn

About site

Domain

pdt.tdt.edu.vn

Google Analytic UA-Compatible
Charset UTF-8
Page Speed Check now
Programming Language ASP.NET
Web server Microsoft-IIS/7.0
Javascript library jquery
IP Address 119.17.254.73
					
								Domain: tdt.edu.vn 

Issue Date: 2008-10-16 00:00:00.0
Expired Date: 2016-10-16 00:00:00.0

Owner Name: Trường Đại học Tôn Đức Thắng
DNS: ns1.tut.edu.vn - , ns2.tut.edu.vn -

- , ns2.tut.edu.vn -

Cross link